Fundacja Dbamy o jakość powstała, by promować najlepsze praktyki w zakresie dbałości o klienta.

Naszym przedmiotem zainteresowania są zarówno standardy obsługi klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Poprzez nasze projekty, chcemy upowszechniać wiedzę o firmach, organizacjach i instytucjach, które wdrożyły wysokie standardy obsługi klientów. Tworząc społeczność praktyków, i zapraszając do współpracy ekspertów z branży, przyznajemy certyfikaty i wyróżnienia.

Misja

Przy wciąż rosnącej globalizacji rynków, przewaga konkurencyjna nowoczesnych firm coraz częściej oparta jest na najważniejszym czynniku, na ludziach.

Chcemy promować taki model myślenia, bowiem wierzymy, że to właśnie relacje pomiędzy pracownikami wewnątrz firmy, a także z klientami zewnętrznymi, tworzą unikalną wartość firmy i potrafią trwale wyróżnić ją na tle konkurencji. Działanie prospołeczne, to według nas jeden z filarów dobrze rozwijającej się firmy, która chce osiągnąć sukces w swojej branży. Jesteśmy przekonani, że pokazując najlepsze praktyki takich działań na polskim rynku, wyznaczany nowe standardy w zakresie dbania o jakość obsługi klientów.

Cele fundacji

 • ok

  promowanie wysokiej jakości obsługi klienta,

 • ok

  promowanie stosowania dobrych praktyk w biznesie,

 • ok

  promowanie wymiany doświadczeń i współpracy w środowisku biznesowym,

 • ok

  podwyższanie kwalifikacji zawodowych i poziomu kompetencji pracowników,

 • ok

  tworzenie standardów obsługi i systemów certyfikacji,

 • ok

  tworzenie środowiska ekspertów z dziedziny jakości obsługi,

 • ok

  budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy,

 • ok

  działania na rzecz rozwoju aktywnego i świadomego społeczeństwa obywatelskiego,

 • ok

  promowanie profesjonalizmu w biznesie i działaniach prospołecznych,

 • ok

  promocja zdrowia i higieny pracy,

 • ok

  optymalizacja procesów funkcjonowania organizacji biznesowej,

 • ok

  podejmowanie działań w celu rozpowszechnianie wiedzy na tematy związane z celami fundacji,

 • ok

  wspieranie osób szczególnie uzdolnionych,

 • ok

  wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym grup społecznych potrzebujących wsparcia.